Legato Productions

DETTA ÄR LEGATO PRODUCTIONS

Videoproduktion | Musikproduktion


Legato Productions producerar musikvideos samt konsertupptagningar främst inom klassisk musik.


Legato betyder 'sammanbundet' på italienska och syftar på vår strävan att binda samman musik och video.


Legato Productions startades 2013 av Adrian Eriksson som är utbildad klassisk musiker, kontrabas, vid musikhögskolorna i Göteborg, Hannover och Düsseldorf. Numera frilansar han i landets symfoniorkestrar, samt är verksam som filmare på Legato Productions.